Cenkovečka 2, 4 i 6

Zaštićeni sadržaj

Upisivanjem zaporke potvrđujete da ste suvlasnik zgrade u odnosu na koju vršite pristup relevantnim podacima, da ste upravo kao suvlasnik primili zaporku za pristup ovoj stranici, odnosno za pristup relevantnim podacima zgrade čiji ste suvlasnik, da predmetnu zaporku koristite isključivo Vi, kao i da istu nećete učiniti dostupnom ni na koji način trećim osobama. U slučaju da po bilo kojoj osnovi prestanete biti suvlasnik predmetne zgrade, molimo Vas da nas o tome obavijestite te da bez odgađanja uništite dobivenu zaporku. Naime, u tom slučaju, pristup predmetnoj stranici i pripadajućim podacima predstavljalo bi neovlašteno postupanje.
Također ovim putem potvrđujete da sadržaj koji je vidljiv i dostupan na stranici kojoj ovim putem pristupate nećete učiniti dostupnim ni na koji način trećim osobama. Naime, podaci koji Vam se ovim putem pružaju namijenjeni su isključivo suvlasnicima predmetne zgrade.
Zatražite zaporku.

VMD SERVIS

upravljanje i održavanje
objekata

Kontakt

Strojarska cesta 20 / 25. kat, Zagreb

01 / 6065 222

reklamacije@vmdgrupa.hr

servis@vmdgrupa.hr

01 / 6065 223

Pon - Pet: 9:00 - 17:00

Korisne veze